Zadar u 2. polovini 80-ih godina 20. st.


Opis: Rariteti. Bob panker - legenda zadarskog punka, na Loži (koja još ima stare škale) i fotografija Break Dance na trgu. Fotografije Zvonka Kucelina.
Objavljeno: 20.11.2014.

comments powered by Disqus